حضور رئیس‌جمهور و وزرا در حیاط پاستور/ آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۶ + تصاویر

5

6

4

2

1